Korzeniowe z Lubaczowa. 20 września 2022 roku.

Gospodarstwo rolne Pana Adama Kowala produkuje od wielu lat kilka gatunków warzyw z przeznaczeniem przetwórstwa spożywczego oraz na świeży rynek, kupowanych w PNOS. W tym sezonie wspólnie z plantatorem uzgodniliśmy rozszerzenie zakresu uprawianych odmian marchwi o nowości odmianowe i inne typy w tym gatunku. Uczestnicy spotkania ocenili potencjał plonotwórczy odmian marchwi w typie Flakke, Berlicum i Nantes z hodowli naszego partnera firmy MoravoSeed. W innej części pól uprawnych oceniono odmiany pietruszki korzeniowej, szczególnie jej wyrównanie, kształt, barwę i zdrowotność. Innym gatunkiem jaki oceniono pod względem jakościowym była kukurydza z hodowli Semillas Fito. Szczególną uwagę zwrócono na odmianę SF 1280 F1, o bardzo dużych i ciężkich kolbach.